Sinema ve Reklamlarda Renkleri Kullanarak Toplumsal Algıları Yönetmek

renklerle-algi-yonetimi

Hızlı değişen günümüz dünyasında algı yönetimi ve iletişim araçlarının insanları anlamaktan ziyade yönlendirmeye başlamasından neredeyse bir asır geçti. Tüm bu toplum bilincinin farklı yönlere çekilmesi ve değişenin aslında dünya değil algılarımız olduğu düşünülebilir. Sosyo–psikolojide anlamlandırılan ana renkler kullanılarak, (Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Lacivert, Mor) sinemada ve reklamlarda kullanılan renkler ...

Devamı

İnanç ve Renk İlişkisi Ekseninde “The Fall” Filmini Okumak

the fall film analizi

Her çağın, her yörenin, her kültürün ve dinin tüm yaşamlarını yansıtan simgesel anlam dünyaları ve renkleri vardır. Öyle ki, bu renkler kişiyle, doğasıyla içli dışlıdır. Renk olgusu felsefeciler, tarihçiler, antropologlar, dilciler ve psikologlar tarafından değişik boyutlarıyla tartışılmakta, renk algılarının evrensel mi yoksa göreceli mi olduğu üzerinde araştırmalar yapılmaktadır Dünyanın en ...

Devamı

Tv8 Kanalı ve “suskunluk sarmalı (Spiral of Silence)” Kuramı İlişkisi

suskunluk sarmali

13 Kasım 2013’te Acun Medya’nın sahibi Acun ILICALI’ya geçmesiyle birlikte format değişikliğine giderek TV 8 yalnızca Show programlarının yer aldığı Amerikan tipi tam tecimsel bir televizyon kanalı olmuştur. ILICALI’nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV 8 Ana Haber, “HaberAktif” gibi haber programları kaldırılmış, TV ...

Devamı

Festinger – Bilişsel Uyum Kuramı

festinger-bilişsel-uyum-kuramı

Aslen sosyal psikolojinin konusu olan Bilişsel Uyum Kuramı 1950’li yıllarda insanların algılarını anlama ve davranışlarını açıklamaya yönelik çalışmalarda ortaya çıkan en önemli kuramlardan biridir. Kuram Bilişsel çatışma, Bilişsel tutarlılık ve çelişki kuramlarının yanı sıra kuramı ortaya koyan kişi olan ABD’li sosyal psikolog Leon Festinger’in ismiyle de anılmakta ve “Festinger Bilişsel ...

Devamı

Etkileşimli Afiş Tasarımı ve Renklerin Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi

bizim-renkli-dunyamiz

Afiş Nedir? Afiş bir iletişim aracıdır. Değişik kültürlerde afiş (Poster) farklı tasarım şekilleriyle hedef kitleye sunulmaktadır. İletilerin algılanmasındaki kurallar Afiş tasarımlarının algılanmasında da geçerlidir. Farklı kültürden insanların aynı iletiyi farklı algılaması doğaldır. Özelliklede simgesel anlamları olan göstergeler kültürel özelliğe göre farklı anlamlar taşımaktadır. Bir kültür öğesi olan renklerin afişlerde ve ...

Devamı