Anasayfa / Medya ve Kültür Adına / Tv8 Kanalı ve “suskunluk sarmalı (Spiral of Silence)” Kuramı İlişkisi

Tv8 Kanalı ve “suskunluk sarmalı (Spiral of Silence)” Kuramı İlişkisi

13 Kasım 2013’te Acun Medya’nın sahibi Acun ILICALI’ya geçmesiyle birlikte format değişikliğine giderek TV 8 yalnızca Show programlarının yer aldığı Amerikan tipi tam tecimsel bir televizyon kanalı olmuştur. ILICALI’nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV 8 Ana Haber, “HaberAktif” gibi haber programları kaldırılmış, TV 8’’in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidilmiştir. Bu noktada toplumda yükselen egemen görüşlerin etkisiyle paralel olarak yaşanan bu dönüşümü Suskunluk Sarmalı kuramıyla açıklayabiliriz.

Elisabeth Noelle-Neumann, medya ve kamuoyu ilişkisini anlamaya ve açıklamaya yönelik olarak geliştirdiği kuramda, 1980’li yıllarda medya araştırmalarında güçlü etkilere geri dönüşün öncülüğünü yapmıştır. Almanya’daki 1965 seçimlerinin sonuçlarını irdeleyen Neumann, Suskunluk Sarmalı adıyla anılan bu teoriyi geliştirmiştir.

Bu model, bir bakıma Gündem Belirleme modelinin “negatif ayna imajı”dır. Kitle iletişim araçlarının belli konuları, sorunları ve bunların tartışılmasını halkın gündeminden uzaklaştırma yeteneği üzerinde durur.

suskunluk-sarmali

Model, aynı zamanda kamuoyunun biçimlenmesi sürecine ilişkindir. Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerinde güçlü etkileri olduğu, fakat bu etkilerin geçmişte araştırma kısıtlarından dolayı kestirilemediği fikrinden yola çıkan Neumann, kişinin düşüncesinin “başkalarının ne düşündüğüne ya da başkalarının düşüncesini nasıl algıladığına” bağlı olduğunu ileri sürmektedir.
Noelle Neumann şöyle yazar:

“Fikir ortamının belirlenmesi iki kaynaktan çıkar:

1) Bireylerin kendi yaşam alanlarında anında gözlemde bulunması ve

2) kitle iletişim araçlarının gözüyle dolaylı gözlemi.”

Neumann’a göre;
1- Toplum, normlardan sapan bireyleri dışlamakla tehdit etmektedir.
2- Bireyler, sürekli olarak dışlanma korkusu içindedirler.
3- Bireyler, dışlanma korkusu nedeniyle kanaat iklimini sürekli gözlemektedirler.
4- Bireyin yaptığı bu gözlem, düşünce ve kanaatlerini açıklayıp açıklamaması sürecine etki etmektedir.

Buradan da anlaşıldığı üzere, bireyler toplumda yalnız kalmaktan ve yalıtılma korkusundan dolayı çevrelerini sürekli denetlemekte, toplumda yaygınlaşan ya da gözden düşen kanıların neler olduğunu saptayarak; kendi fikirleri yaygınlaştıkça fikirlerini açıkça dile getirmekte, aksi durumda ise sessiz kalmayı tercih etmektedirler.

Birey, toplumda hangi görüşün kabul gördüğünü kendi gözlemlerine dayanarak öğrenebileceği gibi, ağırlıklı olarak, kitle iletişim araçlarından yararlanır. Bu noktada, belirleyici olan etmen, fikirlerin büyüklüğünden ziyade, taraftarların bu fikirleri ifade etme isteği ve yeteneğidir.

Kitle iletişim araçlarında az yer bulan görüşler, daha az sayıda kişi tarafından desteklenip ifade edilebilirken, çok yer bulan görüşler, kişilerin, çoğunluğun yanında yer alma kaygısıyla hareket etmelerinden dolayı, kendine yeni taraftarlar kazanmaktadır. Bireyler suskun kaldıklarında bu görüş daha az yaygın ve geçerli görüleceğinden, bir suskunluk sarmalı oluşmaktadır.

Sonuçta, toplumda yaygın görüşlerin dışında bir görüşe sahip olan insanlar seslerini duyurmada daha az istek duyacaklarından, kitle iletişim araçlarınca ifade edilen görüşler daha baskın ve doğru görüş olarak algılanacaktır.
Suskunluk Sarmalı Teorisine göre, bireyin toplumla ve diğer bireylerle bütünleşme amacı taşıması, toplum baskısından uzaklaşmak için diğerlerine benzemesine ve benzer şekilde davranmasına neden olmaktadır. Neumann’ın deyimiyle, “kurtlarla birlikte uluma” durumudur bu. Bu noktada TV 8 Kanalı Yeni Türkiye’nin yükselen değerleriyle birlikte içerisinden medyanın haber verme sorumluluğu yerine tam kapitalist bir yapılanmayla okunabilmektedir.

L. Can ASLAHAN

Hakkında L. Can ASLAHAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir